Tilbage tilbage

31. marts 2019 kl. 15:00

Ensemble Storstrøm


Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum
Gæstebilletter: 120 kr. / 50 kr. (unge/studerende)med programmet

Et horn i siden

Gioacchino Rossini: Kvartet for blæsere
Nino Rota: Kvintet for fløjte, klarinet (obo), bratsch, cello og harpe
Ernö Dohnányi: Sekstet for klaver, violin, bratsch, cello, klarinet og horn op. 37Ensemblet, der i dette program er udvidet med et valdhorn, præsenterer et underholdende og virtuost ungdomsværk af Rossini, efterfulgt af smuk og eftertænksom musik af Nino Rota, den fremragende italienske komponist, som blev mest kendt for sin filmmusik, bla. til The Godfather. Programmet afsluttes med Dohnányis storslåede, Brahms-inspirerede sekstet.

Profil og repertoire

Musikerne fra Ensemble Storstrøm set i profil på Fuglsang Kunstmuseum

Ensemble Storstrøm arbejder innovativt, grænsesøgende og meget alsidigt. Dels hvad angår genre og repertoire, dels hvad angår musikdramatiske projekter og dels hvad angår engagement i formidling - det sidste ikke mindst rettet mod børn og unge.
Ensemblet arbejder næsten altid uden dirigent og har derfor gennem de mange år oparbejdet en stærk og yderst kompetent kammermusikalsk kultur der muliggør gennemarbejdede fortolkninger af endog særdeles krævende værker. Resultatet er som oftest stærke og meget nærværende oplevelser for publikum.
Ensemblet søger løbende samarbejde med kvalificerede gæster - enten som medlemmer af ensemblet på instrumenter, som ensemblet ikke selv besidder, eller som solister i specifikke projekter.
Ensemblet har også stor succes med at tilknytte markante personligheder i arbejdet med formidling til børn og unge.

Klang og instrumenter

Den unikke instrumentsammensætning giver ensemblet en helt særlig klang, der har inspireret mangfoldige komponister og arrangører til at skrive specielt til ensemblet. Specielt tilknytningen af en fast harpenist har været med til at give ensemblet identitet og tiltrækker sig særligt fokus fra ikke mindst koncertarrangører og publikum.

Ensemblets sammensætning motiverer endvidere til at dele sig og spille i mindre grupper på kryds og tværs af de traditionelle skel. 

Historie

I slutningen af 1980'erne ønskede Storstrøms Amt at oprette et klassisk MGK (Musikalsk Grundkursus) og ansøgte staten herom. Kravet fra staten var, at det skulle følges af et basisensemble på 10 musikere, primært for at kunne tilbyde lokale lærerkræfter.
Man enedes i 1990 om en model, hvor MGK blev oprettet i Nykøbing Falster og et klassisk Basisensemble (på i første omgang 6 musikere) blev etableret med Storstrøms Amt som medejer og primært virkefelt. Svend Aaquist blev udpeget som koordinator af fødselsprocessen og som ensemblets første leder.

I 1996 modtog ensemblet Musikanmelderringens Kunstnerpris.
I 1997 flyttede ensemblet (nu under Finn Hansens ledelse) fra Musikskolen i Nykøbing F. til Herregården Fuglsang.
Ikke blot kom musikere og administration således under samme tag, men tilstedeværelsen og arbejdet i de historiske lokaler skulle vise sig at få overordentlig stor betydning for ensemblets identitet og udvikling.
10-12 år efter fulgte så "den store krise", hvor kommunalreformen nær havde taget livet af ensemblet.
Men til alt held lykkedes det ved fremsynede politikeres mod og ensemblets vilje og kampgejst at få en løsningsmodel forhandlet på plads, så ensemblet kunne fortsætte sin virksomhed - nu i kommunalt regi.
2016 - 25-året for ensemblets fødsel - blev så året, hvor Ensemble Storstrøm kunne tage den nyrenoverede forpagterbolig (nu kaldet "KUMUS") ved Herregården Fuglsang i brug og således markere starten på en ny epoke med øget samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og udviklingen af et egentligt Kulturcenter Fuglsang som en væsentlig prioritet.

Musikere

I Ensemble Storstrøm er der fast ansat 8 musikere:
3 træblæsere, 3 strygere samt harpe og klaver:

Svend Melbyefløjte
Som Howieklarinet
Gunnar Eckhofffagot
Mette Franckharpe
Jakob Westhklaver
Stéphane Tran Ngocviolin
Piotr Zelaznybratsch
Tobias Gørvild Lautrupcello

I dagens program er ensemblet udvidet med:
Claudio Flueckiger, horn


Dagens billedkunstner: Jette Høeg