Ledøje-Smørum Musikforening

Koncerter i sæson 2016/2017


25. september 2016 kl. 15:00

Den Danske Guitarkvartet & cembalo

Martin Stæhr Haugaard
Kristian Lager
Thea Vesti Pedersen
Simon Junker Tang
Lars Colding Wolf, cembalo

13. november 2016 kl. 15:00

Trio Anassa

Henrik Goldschmidt, obo
Magnus Nilsson, fagot
Henrik Bo Hansen, klaver

22. januar 2017 kl. 15:00

Copenhagen Cello Quartet

Jakob Kullberg
Toke Møldrup
Morten Zeuthen
Henrik Dam Thomsen

23. april 2017 kl. 15:00

Ensemble Amadeus Copenhagen

Emily Fowler, violin
Ida Lorenzen, violin
Astrid Christensen, viola
Helle Sørensen, cello
Lars Baunkilde, violone
Morten Mogensen, hammerklaver (fortepiano)